Ergotherapie

Ergotherapeuten zijn deskundig op het gebied van de dagelijkse activiteiten  van een persoon. Zij proberen door middel van oefentherapie, voorlichting en begeleiding het functioneren van de cliënten positief te beïnvloeden, zodat de activiteiten weer naar tevredenheid uitgevoerd kunnen worden. De ergotherapie heeft als doel de patiënten op een hoog kwalitatief niveau te behandelen, uitgaande van de individuele zorgvraag. De behandeling wordt afgestemd op de individuele hulpvraag en in samenspraak met de cliënt  vormgegeven (naar de laatste inzichten). PMC Zuid West Nederland werkt samen met de ergotherapeuten van het Bravis ziekenhuis.

De afdeling ergotherapie binnen het Bravis ziekenhuis is multifunctioneel ingericht voor verschillende doelgroepen. Zo is er een grote oefenzaal, een kinderbehandelruimte, individuele behandelruimten en een oefenkeuken. Er is de beschikking over uitstekende materialen die gebruikt worden om de behandeling te ondersteunen.

Voor wie?

Ondervindt u door een aandoening of (tijdelijke) verwonding beperkingen in het dagelijks functioneren en wilt u daar iets aan doen? Een ergotherapeut richt zich met name op de (praktische) gevolgen van een ziekte of aandoening. De ergotherapeut kijkt samen met u naar de problemen die u dagelijks ervaart. Daarbij zijn uw persoonlijke wensen ons uitgangspunt: welke activiteiten zijn voor u het meest belangrijk. Wij adviseren en  begeleiden u graag. Het kan zinvol zijn om de (mantel)zorger om u heen te betrekken bij de ergotherapie.

De behandeling door de ergotherapeut kan bestaan uit:
•    het trainen van motorische, cognitieve en/of sensorische functies
•    het trainen en/of opnieuw aanleren van een handeling
•    het aanleren van strategieën (energiemanagement, gewrichtsbescherming, ontspanning)
•    inventariseren en adviseren van voorzieningen
•    bemiddeling tussen u en instanties die voorzieningen en (woning)aanpassing verstrekken en/of leveren.
•    het geven van instructies aan uw (mantel-)zorgers;
Wij behandelen patiënten zowel klinisch, poliklinisch als aan huis.

Specialisaties

De ergotherapeuten zijn opgeleid in de volgende specialisaties:
•    Psychosomatiek
•    Chronische pijn/ vermoeidheid
•    Handrevalidatie
•    Kinderergotherapie
•    Sensorische informatieverwerking
•    Longrevalidatie
•    Oncologische revalidatie
•    Cognitieve revalidatie
•    Neurologische aandoeningen
•    Neuronmusculaire aandoeningen
•    Orthopedische en reumatische aandoeningen

De ergotherapeuten zijn aangesloten bij de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en allemaal geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. Daarnaast zijn we een landelijk, gespecialiseerd ALS team en zijn we aangesloten bij Parkinsonnet.

Verwijzing en vergoeding

Sinds 1 januari 2006 is ergotherapie opgenomen in de basisverzekering. Per kalenderjaar hebben verzekerden recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering is meer vergoeding mogelijk. In enkele gevallen kan de hulp van de ergotherapeut ook vergoed worden via het persoongebonden budget (PGB) onder de noemer activerende- of ondersteunende begeleiding.
Sinds 1 januari 2012 is ergotherapie direct toegankelijk. Dit houdt in dat u in principe geen verwijzing nodig hebt om een ergotherapeut te consulteren. Echter in sommige situaties blijft een verwijzing van huisarts of specialist noodzakelijk. Check hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden of neem contact op met de ergotherapeut.

Locatie

Bravis ziekenhuis
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal

Voor de afdeling ergotherapie in het Bravis ziekenhuis neemt u de ingang voor revalidatie en therapie aan de Sportstraat. In het ziekenhuis volgt u route 112.

Bravis ziekenhuis 
Boerhaaveplein 1
4724 VT Bergen op Zoom

Bereikbaarheid

Telefonisch zijn de ergotherapeuten van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.00 uur tot 16.30 uur op telefoonnummer: 088-7068225 of via het emailadres: ergotherapie@bravis.nl