Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is gericht op de dagelijkse activiteiten en om problemen bij de dagelijkse activiteiten op te lossen of te verlichten. Hierbij kunt u denken aan problemen op het gebied van persoonlijke verzorging, huishoudelijke werkzaamheden, vervoer en het uitoefenen van werk en/of hobby’s. Een ergotherapeut kan u helpen om zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren. De ergotherapeut brengt tijdens een eerste kennismakingsgesprek in kaart wat de oorzaak is van het probleem en bekijkt daarna wat er nodig is om het dagelijks functioneren te verbeteren. Samen wordt een behandelplan opgesteld. Als het om een kinderbehandeling gaat, worden hierbij de ouders betrokken.

Voor wie is het bedoeld?

Naast algemene begeleiding kan men bij ons ook terecht voor specialistische ergotherapie bij:

 • neurologische aandoeningen
 • handletsels
 • longaandoeningen
 • oncologie
 • orthopedische en reumatische aandoeningen
 • langdurige pijn of vermoeidheidsklachten
 • psychosomatiek, stress gerelateerde klachten; zoals burnout
 • cognitieve problemen; zoals moeite met concentreren, onthouden en goed plannen
 • spierziekten
 • kinderen met een medische aandoening, motorische onhandigheid, problemen in de prikkelverwerking

Wat kan de hulpvraag zijn?

Voorbeelden van ergotherapie zijn:

 • Trainen van arm- en handfunctie, nadat iemand een beroerte heeft gehad of bij reuma, spierfunctieproblemen, enz.
 • Schrijftraining voor kinderen met motorische en/of aandachtsproblemen.
 • Het aanmeten van handspalken.
 • Advies over hulpmiddelen om beter te kunnen functioneren, bijvoorbeeld woningaanpassingen, verplaatsingshulpmiddelen, kleine hulpmiddelen in de keuken of bij de zelfverzorging.
 • Het oefenen van alledaagse activiteiten waarbij u praktische tips krijgt hoe u uw energie kunt sparen en uw gewrichten kunt ontzien.
 • Advies hoe u uw activiteiten aan kunt passen, als u door een beperking het niet op uw normale manier meer kunt doen.
 • Coaching bij het zo efficiënt mogelijk omgaan met uw beperkte energie
 • Leren omgaan met concentratie – en geheugenproblemen bij uw dagelijkse activiteiten.

Wie zijn wij?

Wij werken met een team ergotherapeuten. Allen zijn wij ingeschreven in het kwaliteitsregister ergotherapie. Tevens hebben de verschillende ergotherapeuten specialisaties in diverse doelgroepen en zorgen wij voor adequate opleidingen die bijdragen aan verhogen van de kwaliteit van ergotherapeutische behandeling. Aanwezige expertises:

 • Opgeleid als neurologisch/ cognitief therapeut CPCRT
 • Opgeleid als handtherapeut
 • Opgeleid als psychosomatisch therapeut
 • Opgeleid als oncologisch ergotherapeut
 • Aangesloten bij Parkinsonnet
 • Aangesloten bij spierziekten Nederland
 • Long geschoold
 • Expertise kinderergotherapie

Doordat wij allen ook werkzaam zijn in het Bravis ziekenhuis, zijn er korte lijnen met de verwijzers in het ziekenhuis. Tevens rapporteren wij in hetzelfde elektronische patiëntendossier waardoor alle behandelaren in het ziekenhuis direct informatie met elkaar uit kunnen wisselen.

Binnen het PMC werken wij nauw samen met de andere paramedici en is er waar nodig overleg en samenwerking binnen de behandeling.

Verwijzing en vergoeding

Sinds 1 januari 2006 is ergotherapie opgenomen in de basisverzekering. Per kalenderjaar hebben verzekerden recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering is meer vergoeding mogelijk. In enkele gevallen kan de hulp van de ergotherapeut ook vergoed worden via het persoongebonden budget (PGB) onder de noemer activerende- of ondersteunende begeleiding.
Sinds 1 januari 2012 is ergotherapie direct toegankelijk. Dit houdt in dat u in principe geen verwijzing nodig hebt om een ergotherapeut te consulteren. Echter in sommige situaties blijft een verwijzing van huisarts of specialist noodzakelijk. Check hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden of neem contact op met de ergotherapeut.

Tarieven

Met alle zorgverzekeraars heeft het PMC contracten afgesloten. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar.

Declaratie

Declaratie van uw behandelingen vindt rechtstreeks bij uw zorgverzekering plaats. Indien dit niet mogelijk is ontvangt u een nota, welke zorgt voor de financiële afhandeling van uw behandelingen.

Afmelden ergotherapie

Indien u om wat voor reden dan ook de afspraak niet na kunt komen, dient u die uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen.

Contact

Wij hebben verschillende locaties van waaruit ergotherapie gegeven wordt. Naast deze locaties kan gekozen voor ergotherapie aan huis. De locaties ergotherapie PMC zijn:

PMC Zuid West Nederland locatie Bergen op Zoom

Boerhaaveplein 3
4624 VT Bergen op Zoom
Telefoon: 088-7067960
E-mail: info@pmc-zuidwestnederland.nl

Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal

Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
Telefoon: 088 706 8225
E-mail: poli.revalidatieplanning@bravis.nl

Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom

Boerhaaveplein 1
4624 VT  Bergen op Zoom
Telefoon: 088 7067310
E-mail: poli.revalidatieplanning@bravis.nl

Op de website www.bravisziekenhuis.nl en www.bravisrevalidatie.nl vindt u meer informatie over ergotherapie in samenwerking met het Bravis ziekenhuis.