Klachtenregeling – PMC Zuid West Nederland – Roosendaal

PMC Zuid West Nederland

Een persoonlijke aanpak staat bij ons altijd centraal!

Klachtenregeling

Wij streven ernaar om hoogwaardige zorg te bieden aan al onze patiënten. We nemen uw tevredenheid en welzijn serieus. Toch kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent of een klacht heeft over onze dienstverlening.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Als u een klacht heeft, moedigen we u aan om deze met ons te bespreken. U kunt uw klacht direct bespreken met uw behandelend fysiotherapeut. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris via Rdegraaf@pmc-zuidwestnederland.nl

Klachtenfunctionaris

Onze klachtenfunctionaris staat klaar om naar uw klacht te luisteren, te bemiddelen en te helpen bij het vinden van een passende oplossing. Uw klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Samen streven we ernaar om uw zorgen serieus te nemen en te zorgen voor een bevredigende afhandeling.

Externe klachtencommissie

Indien de interne klachtenprocedure niet tot een bevredigende oplossing leidt, heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke externe klachtencommissie. PMC Zuid West Nederland is aangesloten bij Keurmerk Fysiotherapie. Voor het indienen van een klacht, kunt u terecht op de website www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient/klachtenregeling/  Eén van de klachtenconsulenten van Keurmerk Fysiotherapie neemt contact met u op en zal proberen om samen met u en uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen.

Wij doen ons best om uw zorgen serieus te nemen en klachten op een zorgvuldige en professionele manier af te handelen. Uw welzijn en tevredenheid zijn voor ons van het grootste belang.