Bedrijfsfysiotherapie – PMC Zuid West Nederland – Roosendaal

PMC Zuid West Nederland

Een persoonlijke aanpak staat bij ons altijd centraal!

Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich richt op werkgerelateerde problemen van individuele werknemers. Dit zijn klachten die worden veroorzaakt door het werk en die in alle gevallen het functioneren op het werk nadelig beïnvloeden. Gezonde en gemotiveerde werknemers, dat is de wens van elke werkgever. Toch vallen werknemers regelmatig uit. Werkdruk, arbeidsomstandigheden, werksfeer, conflicten, spanningen, het kunnen allemaal oorzaken zijn van gezondheidsklachten. En dat is vervelend voor werknemers, maar ook voor een werkgever. Niet in de laatste plaats vanwege de financiële risico’s.

Welke werkzaamheden verricht een bedrijfsfysiotherapeut?

Een bedrijfsfysiotherapeut analyseert de relatie tussen de klachten van individuele werknemers en hun werkomgeving. Hierbij wordt gelet op de werkgerelateerde problematiek, maar ook op de werkrelevante problematiek (problemen die niets met de werkzaamheden te maken hebben maar toch ziekteverzuim geven). Zo zal bijvoorbeeld een polsfractuur die ontstaan is tijdens het sporten, een administratief medewerker belemmeren in de uitvoering van zijn of haar werk.
Op basis van deze analyse wordt een plan van aanpak opgesteld en samen met de werknemer doorlopen. Hoofddoel van de bedrijfs- of arbeidsfysiotherapeut is om de werknemer weer optimaal te laten functioneren op het werk.

Wanneer naar een bedrijfs- of arbeidsfysiotherapeut in plaats van een regulier fysiotherapeut?

Het feit dat werknemers verzuimen of dreigen te verzuimen van het werk, is een belangrijk onderwerp binnen bedrijven en organisaties. De reguliere fysiotherapeutische behandeling richt zich op het opheffen of verminderen van klachten. Veel klachten zijn echter werkgerelateerde of werkrelevant en dus van invloed op de prestaties van een werknemer. Het verschil tussen de reguliere fysiotherapeut en de bedrijfs- of arbeidsfysiotherapeut is dat de eerste in zijn praktijk adviezen en instructies geeft aan de patiënt/werknemer. De bedrijfs -of arbeidsfysiotherapeut daartegen is ook actief betrokken bij en op de werkvloer van de individuele medewerker. De bedrijfsfysiotherapeutische aanpak sluit aan bij de klacht, het gedrag en de werkomgeving.

De werkgever (en/of casemanager/bedrijfsarts), werknemer en bedrijfs- of arbeidsfysiotherapeut proberen samen een oplossing te vinden bij werkrelevante gezondheidsproblemen om verzuim te verminderen en te voorkomen.

De wet Verbetering Poortwachter geeft aan dat werkgevers en werknemers zich bij verzuim optimaal in moeten spannen om een spoedige terugkeer naar de werkplek te bewerkstelligen. Bij (dreigend) verzuim door klachten, kan de bedrijfs-of arbeidsfysiotherapeut daarin een belangrijke rol spelen. Gezond werk heeft dus voordelen, voor zowel de werknemers als voor de werkgever.

Snelle interventie bij verzuim

Een snelle interventie is van groot belang bij uitval op de werkvloer naar aanleiding van klachten aan het bewegingsapparaat. Het beïnvloedt in welke mate de klachten zich manifesteren en uiteindelijk de duur van het herstel. PMC Zuid West Nederland consulteert een werknemer binnen 48 uur voor een intake. Tijdens de intake onderzoekt de bedrijfs-of arbeidsfysiotherapeut samen met de werknemer welke lichamelijke klachten er zijn, welke hinder door deze klachten worden ondervonden en welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van de klacht(en).

Doelgroep

 • Werknemers die verzuimen of dreigen te verzuimen, door arbeidsgerelateerde klachten van het houdings- en bewegingsapparaat
 • Werkgevers en werknemers zonder klachten preventief instrueren ten aanzien van factoren tijdens het werk, die op den duur klachten kunnen veroorzaken
 • Werkgevers de preventie van werkgerelateerde aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat onder de aandacht brengen
 • Bedrijven waar vakbekwame ondersteuning nodig is op het gebied van het arbo-beleid
 • Wat doen we?

 • Arbo curatieve zorg
  Individuele behandeling van de werknemer met lichamelijke klachten aan het bewegingsapparaat.
 • Individuele belastbaarheidstraining /workhardening training
  Een herstel begeleidingstraject waarbij op basis van een analyse een keuze gemaakt uit een behandeling van de aandoening, aanleren van vaardigheden om adequaat met de klacht in het werk om te gaan, training van fysieke vermogens om de belastbaarheid in evenwicht met de werkbelasting te brengen of een combinatie hiervan.
 • Preventieve trainingen                                                                       
  Het PMC heeft de mogelijkheid dat medewerkers preventief kunnen trainen om hun algemeen lichamelijke conditie/ belastbaarheid te verbeteren. Er wordt een trainingsschema op maat gemaakt, gericht op de hulpvraag, waarbij betrokkene dit onder begeleiding van een fysiotherapeut kan uitvoeren.
 • Werkplekonderzoek
  Na een onderzoek op de werkplek zelf zal een bedrijfs- of arbeidsfysiotherapeut een rapport hierover maken, aangevuld met adviezen. Daarnaast zal de werknemer ter plekke geleerd worden hoe de werkplek het beste in te richten en wat de werknemer zelf op het werk kan doen om de fysieke klachten te beperken.
 • Training on the job
  Door de bedrijfs- of arbeidsfysiotherapeut zal op de werkplek zelf worden getraind, met als doel de vaardigheden en fysieke vermogens beter af te stemmen op de werkbelasting.
 • Adviesspreekuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Indien dreigend verzuim gesignaleerd wordt als gevolg van klachten in relatie tot het werk, kan door de bedrijfs-of arbeidsfysiotherapeut op de bedrijfslocatie of binnen onze praktijk een adviesspreekuur worden gehouden wat laagdrempelig is.
 • Voorlichting                                                                                                                                                                     
  We kunnen op de bedrijfslocatie een workshop houden betreffende arbeidsrelevante zaken die uw bedrijf bezighoudt. Te denken valt aan beeldschermtrainingen, voorlichting betreffende fysieke belasting etc. Deze workshops worden altijd voor uw bedrijf of afdeling op maat  gemaakt.
 • Kosten

  Een interventie lijkt geld te kosten, maar deze kosten worden ruimschoots terug verdiend door eerdere werkhervatting of voorkomen van verzuim. Onze diensten zijn een investering die het bedrijf of instelling toegevoegde waarde oplevert. Er kunnen drie partijen een rol spelen in het kostenplaatje: de werkgever, de medewerker en de ziektekostenverzekeraar van de medewerker. Per intake gaat er een offerte naar de werkgever met daarin een voorstel omtrent het “plan van aanpak” en een uiteenzetting van de kosten. Omdat wij maatwerk leveren, gaat het hier uitsluitend om kosten die noodzakelijk zijn.

  Klanten

  PMC Zuid West Nederland heeft zowel grote organisaties als MKB-bedrijven als klant. Daarnaast werken we op het gebied van bedrijfs-en arbeidsfysiotherapie samen met Belife.

  Wilt u meer informatie of vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem contact op met Rob de Graaf, bedrijfsfysiotherapeut of Saskia van Hassent, arbeidsfysiotherapeut.