Bedrijfsfysiotherapie

De bedrijfsfysiotherapeut is gespecialiseerd in het creëren van een gezonde werkomgeving en het verminderen van ziekteverzuim binnen een bedrijf of organisatie. Hij baseert zich daarbij op een werkplekonderzoek naar de risico’s  van fysieke belasting en/of beeldschermwerk.

Naast arbeidsfysiotherapeutische competenties beschikt de bedrijfsfysiotherapeut over aanvullende competenties die een organisatiebrede aanpak mogelijk maakt. De focus ligt op preventie van arbeidsrelevante klachten aan het houdings-en bewegingsapparaat. Samen met opdrachtgevers werkt hij aan het voorkomen van gezondheidsproblemen, het verminderen en herstellen van klachten en het ondersteunen van reïntegratietrajecten.

De bedrijfsfysiotherapeut is vooral een coach, begeleider en adviseur. Na analyse van de werkorganisatie, omstandigheden, werkplekken, taken en handelingen komt hij met een voorstel voor optimalisering van het werkproces en verbetering van de werkomgeving. Voor zowel de werkgever als de individuele werknemer vertaalt zich dat in advies op maat, coaching en begeleiding.

De bedrijfsfysiotherapeut:
-Definieert het gezondheidsprobleem
-Voert werkplekonderzoeken uit
-Adviseert over preventieve maatregelen
-Ontwikkelt waar nodig hulpmiddelen
-Adviseert bij het ontwerpen en (her-)inrichten van de werkplek
-Adviseert de opdrachtgever over maatregelen om overbelasting te voorkomen
-Begeleidt werknemers die overbelast zijn of dreigen te raken
-Begeleidt werknemers bij reïntegratie
-Coördineert desgevraagd de multidisciplinaire samenwerking