Kwaliteit en Qualiview

Kwaliteitskeurmerk HKZ

Het PMC Zuid West Nederland beschikt sinds 2004 over het HKZ certificaat. Het HKZ certificaat is van toepassing voor fysiotherapie. Certificatie is de manier om zichtbaar te maken dat het PMC Zuid West Nederland intern de zaken goed op orde heeft, dat de patient altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod.

Het HKZ Keurmerk betekent dat de praktijk:

  • Een gedegen kwaliteitsmanagement systeem heeft opgezet.
  • De patient/client principieel centraal stelt.
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren.
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

De HKZ certificering wordt uitgevoerd door TUV.

Kwaliteit en Qualiview

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt, te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang! Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Qualizorg BV, dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek.

Met Qualiview waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u minder dan 6 minuten om de vragenlijst in te vullen.