Claudicatio looptraining – PMC Zuid West Nederland – Roosendaal

PMC Zuid West Nederland

Een persoonlijke aanpak staat bij ons altijd centraal!

Claudicatio looptraining

Wat is claudicatio looptraining?

Bij PMC Zuid West Nederland kunt U terecht voor claudicatio looptraining oftewel “vaatlooptraining”. Deze vorm van training is een belangrijke en effectieve manier om klachten die worden veroorzaakt door een vernauwing in uw slagaders van de benen te verhelpen.  De aandoening wordt perifeer Arterieel Vaatlijden genoemd en wordt gekenmerkt door het manken en het veelvuldig stil moeten staan tijdens wandelen vanwege forse pijnklachten in één of beide benen. Dit symptoom staat bekend als claudicatio intermittens of, zoals In de volksmond, “etalagebenen”.

In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt,  is het ingrijpen door de vaatchirurg niet de meest effectieve  manier om de zogenaamde “etalagebenen” te verhelpen. Juist gerichte training onder begeleiding van een fysiotherapeut, in combinatie met  zelfstandig thuis wandelen en oefenen en een consequente inname van uw voorgeschreven medicatie, geeft in het algemeen de beste resultaten.

Aanpassen leefstijl

Naast het daadwerkelijk verbeteren van de lichamelijke conditie is het voor een beter en langdurig resultaat belangrijk  uw leefstijl aan te passen. Het kan immers zijn dat er bij u sprake is van risicogedrag in de vorm van  roken, inactiviteit en/of overgewicht, factoren die het proces van vaatvernauwing vergroten. Door het blijvend aanpassen van uw leefstijl worden de risico op klachten van uw bloedvaten, niet alleen in uw benen, maar ook in de andere bloedvaten in uw lichaam (zoals bloedvaten naar uw hart, hersenen en nieren) verminderd.

Vaatlooptraining geeft u de grootste kans op succes indien U zelf thuis gaat lopen en dit ook blijft volhouden!!

Chronisch ZorgNet

Uitgebreide informatie over  de diagnose “etalagebenen” en uitleg over oorzaak en behandeling is te lezen op de site “Etalagebenen.nl”. Deze site is een onderdeel van het Chronisch ZorgNet .  Stichting Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet) is hét landelijke netwerk van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bij patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen (NCD’s).Binnen dit open netwerk met landelijke dekking staat kwaliteit en transparantie hoog in het vaandel. Chronisch ZorgNet therapeuten onderscheiden zich dan ook op dit gebied. Alle aangesloten therapeuten handelen evidence-based volgens de KNGF-richtlijnen, en volgen bijscholing die relevant is voor de behandeling van patiënten met NCD’s, zoals scholing op het gebied van leefstijlbegeleiding of rookstopcoaching.

De fysiotherapeuten van PMC Zuid West Nederland die patiënten met etalagebenen trainen en begeleiden zijn lid van het Chronisch Zorgnet. Ze hebben een uitgebreide kennis en ervaring in het begeleiden van patiënten met deze vorm van vaatlijden. Bovendien beschikken zij vanwege hun werkzaamheden in het Bravis ziekenhuis over grote ervaring in het begeleiden van patiënten met hartproblematiek, longklachten en diabetes mellitus, klachten die vaak optreden in combinatie met vaatklachten in de benen. Verder hebben zij goede contacten met de vaatchirurgen van het Bravis ziekenhuis.

Oefenprogramma

De training in het PMC richt zich niet alleen op het verbeteren van de loopafstand en vermindering van pijn in de benen. Naast “vaatlooptraining” is het van belang heel het lijf te trainen om fit te worden en uw dagelijkse activiteiten (weer) te kunnen blijven uit voeren. Dit gebeurt in de vorm van krachttraining en het trainen van het uithoudingsvermogen, alles op uw eigen niveau. Tijdens de trainingen wordt er informatie gegeven over het aanpassen van de leefstijl en ondersteuning geboden om uw gedrag hierin aan te passen. Daar waar gewenst kan er verwezen worden naar een diëtist, ergotherapeut en/of podotherapeut.

Na het doen van een intake zal een oefenprogramma op maat worden samengesteld. Dit zal zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Het is aan te raden voor dat U gaat starten met het trainingsprogramma de voorlichting “Vaatlooptraining” te volgen die maandelijks wordt gegeven in het Bravis ziekenhuis. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat Paramedische Zorg Bravis ziekenhuis (telefoon 088 -7068225).

De groepstrainingen in het PMC, locatie Roosendaal, vinden plaats op maandag –en donderdagmiddag van 13.30 uur – 16.00 uur en worden uitgevoerd door fysiotherapeut Wouter van de Graaf.