Claudicatio looptraining

Bij PMC Zuid West Nederland kunt U terecht voor “vaatlooptraining”. Deze vorm van training is een belangrijke en effectieve manier om klachten die worden veroorzaakt door een vernauwing in uw slagaders van de benen te verhelpen.  De aandoening wordt perifeer Arterieel Vaatlijden genoemd en wordt gekenmerkt door het manken en het veelvuldig stil moeten staan tijdens wandelen vanwege forse pijnklachten in één of beide benen. Dit symptoom staat bekend als claudicatio intermittens of, zoals In de volksmond, “etalagebenen”.

In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt,  is het ingrijpen door de vaatchirurg niet de meest effectieve  manier om de zogenaamde

“etalagebenen” te verhelpen. Juist gerichte training onder begeleiding van een fysiotherapeut, in combinatie met  zelfstandig thuis wandelen en oefenen en een consequente inname van uw voorgeschreven medicatie, geeft in het algemeen de beste resultaten.

Naast het daadwerkelijk verbeteren van de lichamelijke conditie is het voor een beter en langdurig resultaat belangrijk  uw leefstijl aan te passen. Het kan immers zijn dat er bij u sprake is van risicogedrag in de vorm van  roken, inactiviteit en/of overgewicht, factoren die het proces van vaatvernauwing vergroten. Door het blijvend aanpassen van uw leefstijl worden de risico op klachten van uw bloedvaten, niet alleen in uw benen, maar ook in de andere bloedvaten in uw lichaam (zoals bloedvaten naar uw hart, hersenen en nieren) verminderd.

Vaatlooptraining geeft u de grootste kans op succes indien U zelf thuis gaat lopen en dit ook blijft volhouden!!

Uitgebreide informatie over  de diagnose “etalagebenen” en uitleg over oorzaak en behandeling is te lezen op de site “Etalagebenen.nl”. Deze site is een onderdeel van “ClaudicatioNet”.  ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.

De fysiotherapeuten van PMC Zuid West Nederland die patiënten met etalagebenen trainen en begeleiden zijn lid van het ClaudicatioNet. Ze hebben een uitgebreide kennis en ervaring in het begeleiden van patiënten met deze vorm van vaatlijden. Bovendien beschikken zij vanwege hun werkzaamheden in het Bravis ziekenhuis over grote ervaring in het begeleiden van patiënten met hartproblematiek, longklachten en diabetes mellitus, klachten die vaak optreden in combinatie met vaatklachten in de benen. Verder hebben zij goede contacten met de vaatchirurgen van het Bravis ziekenhuis.

Oefenprogramma:

De training in het PMC richt zich niet alleen op het verbeteren van de loopafstand en vermindering van pijn in de benen. Naast “vaatlooptraining” is het van belang heel het lijf te trainen om fit te worden en uw dagelijkse activiteiten (weer) te kunnen blijven uit voeren. Dit gebeurt in de vorm van krachttraining en het trainen van het uithoudingsvermogen, alles op uw eigen niveau. Tijdens de trainingen wordt er informatie gegeven over het aanpassen van de leefstijl en ondersteuning geboden om uw gedrag hierin aan te passen. Daar waar gewenst kan er verwezen worden naar een diëtist, ergotherapeut en/of podotherapeut.

Na het doen van een intake zal een oefenprogramma op maat worden samengesteld. Dit zal zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Het is aan te raden voor dat U gaat starten met het trainingsprogramma de voorlichting “Vaatlooptraining” te volgen die maandelijks wordt gegeven in het Bravis ziekenhuis, locatie  Roosendaal. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat Paramedische Zorg Bravis ziekenhuis (telefoon 088 -7068225).

De groepstrainingen in het PMC, locatie Roosendaal, vinden plaats op maandag –en donderdagmiddag van 13.30 uur – 16.00 uur.