Bekkenfysiotherapie – PMC Zuid West Nederland – Roosendaal

PMC Zuid West Nederland

Een persoonlijke aanpak staat bij ons altijd centraal!

Bekkenfysiotherapie

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie dat zich richt op de behandeling van klachten in het gehele gebied van bekken, buik, en lage rug bij mannen, vrouwen en kinderen.

De bekkenfysiotherapeut is geschoold in het uitvoeren van een inwendig (bekkenbodem)onderzoek. De mogelijkheden hiervoor worden tijdens het eerste consult met u besproken. Ook zal tijdens het eerste consult uitleg worden gegeven over uw klachten en over de bouw van het bekken en bekkenbodem.

Tijdens verdere behandelingen zal, afhankelijk van het eventuele inwendige onderzoek, de bekkenbodem geoefend worden en krijgt u o.a. adviezen over uw toiletgedrag, voeding, vochtinname en adviezen en oefeningen voor uw dagelijkse activiteiten. Indien nodig kan er ook een inwendige behandeling plaatsvinden.

Bij bekkenpijnklachten zal een onderzoek worden uitgevoerd, gericht op uw klachten. U zult vervolgens adviezen krijgen over uw dagelijkse bezigheden en dagindeling. Verder is het belangrijk om via oefeningen het bekken te leren stabiliseren.

Voor welke klachten?

De bekkenfysiotherapeut houdt zich bezig met preventie, voorlichten, coachen en behandelen bij onderstaande klachten:

  • Ongewild verlies van urine en/of ontlasting
  • Niet te onderdrukken of veelvuldige aandrang om te plassen en/of te ontlasten (veel te vaak plassen)
  • Moeizaam kwijt kunnen van urine en/of ontlasting
  • Verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen
  • Pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of geslachtsdelen
  • Seksuele problematiek, gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem
  • Voor en na operaties in de onderbuik (gynaecologische, urologische en colonrectale operaties)
  • Bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond de zwangerschap en bevalling
  • Bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap en bevalling

Maak een afspraak

Heeft u last van één van bovengenoemde klachten? Maak een afspraak! Binnen PMC Zuid West Nederland zijn Angelique de Jong en Kirsten Bruntink-Hurks werkzaam als bekkenfysiotherapeut.