Geriatrie fysiotherapie – PMC Zuid West Nederland – Roosendaal

PMC Zuid West Nederland

Een persoonlijke aanpak staat bij ons altijd centraal!

Geriatrie fysiotherapie

Wat is geriatrie fysiotherapie?

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen belemmeringen of klachten ervaren in het dagelijks leven. Ze komen dan onder behandeling van een fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut.

Wat doet de geriatriefysiotherapeut?

Naarmate mensen ouder worden, is de kans groter dat ze klachten krijgen of minder mobiel zijn. Kort gezegd: ouderdom komt met gebreken. Dat geldt zeker voor mensen die niet meer voldoende (kunnen) bewegen. Speciaal voor kwetsbare ouderen en voor mensen op hoge leeftijd met complexe gezondheidsproblemen, is er de geriatriefysiotherapeut.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om jongere mensen die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

Specifieke kennis

De geriatriefysiotherapeut heeft specifieke kennis over ouderen en ziektebeelden. Patiënten krijgen vooral oefentherapie om zo zelfstandig en mobiel mogelijk te blijven. De fysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en mantelzorgers. Zij informeert patiënten en hun naasten over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.De geriatriefysiotherapeut behandelt zowel in de praktijk als aan huis. Daarnaast wordt samen gewerkt met andere disciplines zoals onder andere een ergotherapeut, diëtist, thuiszorg en huisarts.

Maak een afspraak

Wilt u een afspraak maken bij de geriatrie fysiotherapeut? Neem contact op met Tessa Janssens-Huijsmans. Zij is werkzaam op zowel de locatie Roosendaal als Bergen op Zoom.  Tevens is zij aangesloten bij ParkinsonNet. Dit betekent dat uw fysiotherapeutische behandeling door de ziektekostenverzekering bij behandeling van de ziekte van Parkinson vergoed wordt.