Fysiotherapie bij duizeligheid

Wat is duizeligheid?

Normaal gesproken krijgt ieder mens voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie van het lichaam. Die informatie is afkomstig van de volgende deelsystemen:

 • Het evenwichtsorgaan: dit orgaan is gelegen in het binnenoor en is gevoelig voor alle bewegingen van het hoofd, de snelheid waarmee wij bewegen en de stand van ons hoofd ten opzichte van de zwaartekracht.
 • De ogen: hierdoor krijgen we informatie waar de horizon is en dus waar de zwaartekracht zich bevindt. Daarom is het moeilijker om de balans te bewaren tijdens lopen of stilstaan als de ogen gesloten zijn.
 • Spiergevoel: onze spieren kunnen ‘voelen’ hoeveel onze gewrichten belast worden. Onze nek- en beenspieren zijn hierbij het meest actief om ons evenwicht en balans in de ruimte te bewaren.

Als de hersenen de informatie uit de deelsystemen niet of verkeerd interpreteren, ontstaat het gevoel van duizeligheid. Ieder deelsysteem kan duizeligheid en/of evenwichtsklachten veroorzaken. In het algemeen wordt onder duizeligheid verstaan: het gevoel dat wordt beleefd als de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is.

Soorten duizeligheidsklachten

Duizeligheid is medisch gezien een breed begrip. Daarom kan er niet gesproken worden over slechts één soort duizeligheid. Ook zijn er veel mogelijke oorzaken. De meest voorkomende oorzaken van duizeligheid zijn:

 • Plotse positieverandering van het hoofd (bv. vooroverbuigen, achterom kijken)
 • Een verminderde werking van een evenwichtsorgaan door bijvoorbeeld een ontsteking van het evenwichtsorgaan of door een klap tegen het hoofd
 • Vestibulaire (evenwichtsorgaan) Migraine
 • Hyperventilatie
 • Bloeddrukschommelingen (orthostatische hypotensie)

Het komt vaak voor dat nekklachten de aanleiding zijn voor het ontstaan van duizeligheid. Een veelvuldig onderkende klacht is die van draaiduizeligheid, niet te verwarren met de ziekte van Menière.

Kenmerken van draaiduizeligheid

 • Het ontstaat acuut
 • Klachten ontstaan bij het gaan liggen of bij het overeind komen uit bed
 • Je hebt het gevoel dat de wereld om je heen draait
 • Je voelt je misselijk, wat soms zelfs ledit tot overgeven
 • Je voelt je onzeker

De medische benaming voor draaiduizeligheid is Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid, ook wel BPPD. De duizeligheid die hierbij optreedt is heftig en kortdurend. De exacte oorzaak van BPPD is niet bekend, maar het probleem ligt in het evenwichtsorgaan. Doordat dit niet goed functioneert ontstaat de draaiduizeligheid. Meestal gaat dat samen met een typische beweging van de ogen. Deze vorm van duizeligheid vergt een speciale behandeling, welke wij bij PMC Zuid West Nederland kunnen uitvoeren.

Draaiduizeligheid behandeling

Wij stellen de diagnose BPPD door middel van een zogenaamde kiepproef. Met deze kiepproef laten we je lichaam vanuit een zittende positie snel en plotseling naar achteren bewegen, waarbij je hoofd een bepaalde positie aanneemt. Dit is de Dix-Hallpike test. Soms wordt deze kieptest ook de Epley genoemd. Beiden hebben overeenkomsten, maar de Epley is de behandeling van de draaiduizeligheid. Vaak zijn de klachten binnen enkele behandelingen weg. Met ondersteunende oefeningen voor thuis en de juiste adviezen kun je weer volledig functioneren.

Maak een afspraak

Heeft u duizeligheidsklachten? Maak een afspraak bij één van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten: Daniëlle Laros-Boere en Gert-Jan Geuze

Vergoeding

De behandeling voor duizeligheid en draaiduizeligheid valt onder de fysiotherapeutische behandelingen. Als u aanvullend verzekerd bent, worden de kosten vrijwel altijd vergoed door uw ziektekostenverzekering.