Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar. De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op een natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun motoriek en zintuigen. Bij sommige kinderen is er een probleem in het bewegend of zintuiglijk functioneren waardoor ze thuis, op school en/of op de sportvereniging niet gemakkelijk meekomen met leeftijdsgenootjes. Ouders hebben dan vragen zoals:

” Mijn kind is 20 maanden en loopt nog steeds niet los. Is er iets aan de hand?”
” Mijn kind valt en struikelt zo vaak, hoe komt dat?”
” Mijn kind zit in groep 3 maar heeft veel moeite om netjes te schrijven.”

Herkenbaar? Deze vragen kan de kinderfysiotherapeut beantwoorden. Hij/zij kan dan observeren, onderzoeken, voorlichting/advies geven en/of behandelen.

Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk dus ouders kunnen zelf of op advies van bijvoorbeeld de huisarts, kinderarts, consultatiebureauarts, schoolarts of leerkracht het kind aanmelden voor een kinderfysiotherapeutische screening/onderzoek.

De therapeuten

De therapeuten zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register, hiermee wordt de kwaliteit van de kinderfysiotherapie gewaarborgd. De kinderfysiotherapeuten maken deel uit van het kinderrevalidatieteam, gevestigd op locatie Boerhaavelaan in het Bravis ziekenhuis Roosendaal. Klik hier voor meer informatie

Team kinderfysiotherapie: v.l.n.r. Heleen Jansen, Grads Doeve, Anita Goddrie en Wendy Huurman-Verdult.

Voor wie

Zuigelingen 0-2 jaar

 • Voorkeurshouding
 • Schedelafplatting: schedelmeting (plagiocephalometrie) en/of helmredressietherapie
  (klik hier voor folder: ‘Kiezen voor een redressiehelm’)
  (klik hier voor folder: ‘Adviezen bij redressiehelmtherapie’)
 • Huilbaby
 • Vertraagde motorische ontwikkeling
 • Gespannen en/of te actieve baby (overstrekken)
 • Slappe en/of te rustige baby
 • Opvallende motoriek zoals billenschuiver of tenenloper.
 • Te vroeg geboren baby (prematuur) of baby met te laag geboortegewicht (dysmatuur)
 • Erbse parese (gedeeltelijke of gehele verlamming van de arm ontstaan bij de geboorte).

Peuters 2-4 jaar

Alle leeftijden tot 16 jaar

 • Vertraagde grof motorische ontwikkeling (niet kunnen buiten spelen, mee kunnen komen in de gymles, houterig/stijf bewegen, onrustig/veel bewegen, veel vallen/struikelen, opvallend looppatroon).
 • Vertraagde fijn motorische ontwikkeling (moeite met kleuren, tekenen, knippen, schrijven, geen duidelijke voorkeurshand)
 • DCD (Developmental Coördinator Disorder)
 • Problemen in de sensorische informatieverwerking (klik hier voor de folder Sensorische informatieverwerking)
 • Gedragsstoornissen (autisme spectrum stoornis, ADHD)
 • Jeugdreuma
 • Aangeboren hersenaandoening (Cerebrale Parese)
 • Spierziekten
 • Syndromen (bijvoorbeeld syndroom van Down)
 • Achterstand in de verstandelijke ontwikkeling
 • Orthopedische aandoeningen (heupdysplasie, scoliose)
 • Chronische vermoeidheid en/of chronische pijn
 • Ademhalingsproblemen (astma, inspanningsastma, hyperventilatie)
 • Sportblessures
 • Overgewicht (klik hier voor de folder ‘OK-kids’)

Wat doet de kinderfysiotherapeut

Onderzoek

Het onderzoek begint met een vraaggesprek om de hulpvraag duidelijk te krijgen en om inzicht te verkrijgen in de motorische ontwikkeling en het klachtenbeeld. Vervolgens wordt er een onderzoek gedaan waarbij middels testen wordt gekeken naar de kwaliteit van de motoriek (de manier waarop uw kind beweegt) en de kwantiteit van de motoriek (welke activiteiten uw kind kan uitvoeren ten opzichte van leeftijdsgenoten). De testresultaten worden besproken met ouders en naar aanleiding hiervan wordt een behandelplan opgesteld. De kinderfysiotherapeut brengt de huisarts of eventueel een andere verwijzer op de hoogte van de bevindingen van het onderzoek.

Behandeling

Tijdens de behandeling wordt spelenderwijs geoefend met motorische vaardigheden. Plezier in bewegen is hierbij een voorwaarde, want wie met plezier leert vergeet het nooit meer en wordt gestimuleerd om steeds meer te willen leren! Problemen in de ontwikkeling van kinderen staan soms niet op zichzelf. Er kunnen problemen zijn op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo nodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders. Het gaat hierbij om de consultatiebureauarts, huisarts, kinderarts, logopedist, orthopedagoog, ergotherapeut, orthopedisch instrumentmaker, het kinderdagverblijf en andere instanties. De begeleiding van betrokken specialisten of instanties wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Vergoedingen

Behandelingen voor kinderen worden rechtstreeks door de zorgverzekeraar vergoed. De eerste achttien behandelingen worden altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Het is afhankelijk van uw aanvullende verzekering of er beperkingen zijn in het aantal te vergoeden behandelingen. Ook kan het uitmaken of u al dan niet een verwijzing van een arts heeft. Omdat dit per verzekeraar regelmatig wisselt, is het aan te raden om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekering. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de betaling van de behandeling.

Patiëntenfolders

Locatie

PMC Zuid West Nederland 
Vijfhuizenberg 56
4708 AL Roosendaal
tel: 088-7067960
info@pmc-zuidwestnederland.nl

Bravis ziekenhuis
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
tel: 088-7068225

De afdeling fysiotherapie is gevestigd op de begane grond van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal, route 108. De ingang van de fysiotherapie vindt u aan de achterkant van het ziekenhuis, aan de Sportstraat. Er is hier een parkeerterrein afdeling Revalidatie. U kunt hier gratis parkeren indien u voor behandeling komt.