Logopedie – PMC Zuid West Nederland – Roosendaal

PMC Zuid West Nederland

Een persoonlijke aanpak staat bij ons altijd centraal!

Logopedie

Logopedie is een discipline welke gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van kinderen en volwassenen met stem-, spraak-, taal- en/of slikstoornissen. De logopedisten werken op verwijzing van huisartsen of consultatiebureau-artsen, maar ook van medisch specialisten in het ziekenhuis (onder andere de KNO-arts, neuroloog, kinderarts en/of revalidatiearts). Vaak werkt de logopedist samen met andere therapeuten in een team, zoals met de ergotherapeut, de fysiotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker en/of psycholoog. De behandeling wordt afgestemd op de individuele hulpvraag en in samenspraak met de cliënt vormgegeven (naar de laatste inzichten).
De logopedie van PMC Zuid West Nederland is gehuisvest binnen het Bravis ziekenhuis en beschikt over up-to-date test- en behandelmateriaal.

Voor wie?

Ondervindt u (of uw kind) klachten op het gebied van de communicatie (stem, spraak of  taal) en/of is er sprake van kauw- en of slikklachten? De logopedist kijkt samen met u en eventueel personen uit uw omgeving naar de problemen die u hierbij ervaart en hoe u deze kunt oplossen of er beter mee kunt leren omgaan. Daarbij zijn uw persoonlijke wensen ons uitgangspunt.

De behandeling door de logopedist kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • het oefenen van duidelijk, goed verstaanbaar spreken,
  • het trainen en/of opnieuw aanleren van het vinden van woorden of het maken van zinnen,
  • het aanleren van strategieën om iets uit te leggen aan derden,
  • hulp bij het aanvragen van een apparaat ter ondersteuning van de communicatie,
  • het geven van advies/instructies aan personen in uw omgeving,
  • het oefenen van kauwen en/of slikken van voeding met uiteenlopende structuren.

Wij behandelen patiënten zowel klinisch, poliklinisch als aan huis (indien daar een indicatie voor is).

Specialisaties

Ons team is onder andere opgeleid met betrekking tot de volgende specialisaties:

• Sensorische informatieverwerking
• Neurologische aandoeningen (onder andere CVA/Ziekte van Parkinson/MS/ALS)
• Neuromusculaire aandoeningen (spierziektes)
• Preverbale logopedie

Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en allen geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Daarnaast zijn we landelijk geregistreerd als gespecialiseerd ALS team en zijn we aangesloten bij Parkinsonnet.

Verwijzing en vergoeding

Logopedie is opgenomen in de basisverzekering. Sinds 1 januari 2012 is logopedie tevens direct toegankelijk. Dit houdt in dat u in een aantal gevallen geen verwijzing van een arts nodig hebt om een logopedist te consulteren.
Echter in sommige situaties blijft een verwijzing van huisarts of specialist noodzakelijk. Check hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden of neem contact op met de logopedist.

Locatie

Bravis ziekenhuis
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal

Bereikbaarheid

Voor het maken van een afspraak of voor vragen betreffende logopedie kunt u telefonisch contact opnemen via 088-7068225.

Op de website www.bravisrevalidatie.nl vindt u meer informatie over logopedie in samenwerking met het Bravis ziekenhuis.