Kinderergotherapie

Wat is ergotherapie

Ergotherapie probeert kinderen met problemen in hun dagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk te leren functioneren. De activiteiten die problemen opleveren en die voor het kind belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt. Het kan hierbij gaan om alledaagse activiteiten als schoolse vaardigheden, eten met bestek, aankleden, spel en hobby´s.

Hoe werkt de kinderergotherapeut

De ergotherapeut verricht onderzoek en observatie, geeft training, begeleiding, advies en instructie naar aanleiding van een hulpvraag van het kind of zijn/ haar omgeving. Afhankelijk van de oorzaak van het probleem geeft de ergotherapeut oefentherapie, leert op een andere manier activiteiten uit te voeren, of geeft advies en instructie aan de cliënt en/ of zijn verzorgers, om het dagelijks functioneren zo optimaal mogelijk te krijgen.

Advies en instructie kunnen betrekking hebben op de aanpak van activiteiten, maar ook op het gebied van hulpmiddelen en voorzieningen.

De therapeuten

De therapeuten, Marieke van Hoof en Leontine Meeder, zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hiermee wordt de kwaliteit van de kinderergotherapie gewaarborgd.

Specialisaties

 • Algemene ontwikkelingsachterstand (lichamelijk, spraak, taal, sociaal)
 • Afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking (sensorische
  informatieverwerking)
 • Cerebrale Parese
 • Developmental Coordination Disorder (DCD)
 • Spierziekten
 • Syndromen (bv. syndroom van Down)
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Chronische pijn / vermoeidheid
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Erbse parese (verlamming van de arm)
 • Spina bifida (open ruggetje)
 • Jeugdreuma

Behandeling

De behandeling is erop gericht de zelfstandigheid en tevredenheid in alledaagse vaardigheden van het kind te vergroten. Tijdens de behandeling wordt spelenderwijs geoefend met praktische, motorische vaardigheden. Plezier in bewegen is hierbij een voorwaarde, want wie met plezier leert vergeet het nooit meer en wordt gestimuleerd om steeds meer te willen leren!
Problemen in de ontwikkeling van kinderen staan soms niet op zichzelf. Er kunnen problemen zijn op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Zo nodig zal de kinderergotherapeut, met toestemming van de ouders, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders. Het gaat hierbij om de consultatiebureauarts, huisarts, kinderarts, logopedist, orthopedagoog,  fysiotherapeut, het kinderdagverblijf, school en andere instanties. De begeleiding van betrokken specialisten of instanties wordt zoveel mogelijk op elkaar.

Behandelindicaties bij kinderen zijn:

 • Fijn motorische problemen (oog/hand coördinatie, samenwerking tussen beide handen, manipulatieve vaardigheden)
 • Schrijfproblemen
 • ADL-problemen (aankleden, eten, drinken, veters strikken)
 • Prikkelverwerkingsproblemen (sensorische informatieverwerking)
 • Problemen met uitvoeren van spel en hobby´s.

De afdeling ergotherapie, locatie Boerhaavelaan, is multifunctioneel ingericht voor alle soorten kinderbehandelingen . We beschikken over uitstekende materialen die wij gebruiken om de behandeling te ondersteunen.

 

Vergoedingen verwijzing 

Vergoeding

In de basisverzekering wordt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed. Met een aanvullende verzekering kan de vergoeding hoger uitvallen. Geadviseerd wordt voor de exacte vergoeding navraag te doen bij uw zorgverzekeraar.

Verwijzing

Andere therapeuten, ouders, leerkrachten, collega’s of vrienden kunnen je als ouder attenderen op onze ergotherapiepraktijk vanwege mogelijke problemen bij je kind. De aanmelding kan via telefoon of mail en je kunt altijd vragen over ergotherapie stellen. Er is een verwijzing van een huisarts, schoolarts of specialist nodig, voordat een ergotherapeut jouw kind mag behandelen.

Locatie

Bravis ziekenhuis
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal

Voor de afdeling ergotherapie in het Bravis ziekenhuis neemt u de ingang voor revalidatie en therapie aan de Sportstraat. In het ziekenhuis volgt u route 112.

PMC Zuid West Nederland 
Vijfhuizenberg 56
4708AL Roosendaal

Bereikbaarheid

Telefonisch zijn wij van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummernummer: 088-7068225 of via het emailadres  ergotherapie@bravis.nl