Corona en het beleid PMC Zuid West Nederland

Beste mensen,

Door de verscherpte regelgeving van de overheid en de beroepsgroep ten aanzien van het Coronabeleid hebben we als praktijk zijnde besloten om in ieder geval tot 6 april volledig over te gaan op het geven van fysiotherapeutische begeleiding op afstand.

Alle mensen die momenteel bij ons in behandeling zijn, krijgen hier bericht over. We gaan hier hard mee aan het werk de komende week.

U kunt begeleid worden op afstand. Dit kan per telefoon of met een video consult. Beide vormen van begeleiding worden op de normale manier door de zorgverzekeraars vergoed.

Fysiotherapie op afstand
U kunt de praktijk telefonisch bereiken (088-7067960) tussen 8.00u.-17.00u. of per mail info@pmc-zuidwestnederland.nl. Een afspraak voor een intake zal altijd via de telefoon gedaan worden. De fysiotherapeut neemt ruim de tijd, net als bij een persoonlijke afspraak op de praktijk, om samen met u te bepalen wat de beste vorm van begeleiding is. Er zijn hierbij diverse mogelijkheden om u te kunnen ondersteunen waaronder adviezen, oefenschema’s en telefonische consulten.

Acute beweegzorg
Het kan voorkomen dat iemand zodanig ernstige klachten heeft dat het risico op restschade voor het lichamelijk functioneren te groot is. In een dergelijke situatie kan het zijn dat u face-to-face behandeld moet worden. Hierbij kan geen 1,5 meter afstand worden gehouden. Vanuit de aangescherpte regels vanuit de overheid d.d. 23-03-2020, mogen wij alleen en uitsluitend met persoonlijke beschermingsmiddelen overgaan tot een face-to-face contact. Dit mag alleen na contact met de verwijzend arts en op een locatie die daarvoor is ingericht.
Mocht een dergelijke situatie op u van toepassing zijn, dan kan uw verwijzend arts met ons contact opnemen om afspraken te maken voor behandeling.

Samen voor elkaar zorgen doen we op afstand
We realiseren ons dat dit beleid bij sommige mensen tot teleurstelling kan leiden. We zijn echter van mening dat de gevolgen voor het oplopen van het Corona virus zeer ernstige gevolgen kan hebben en daarom dragen we bij waar we kunnen om besmettingen zoveel mogelijk in te dammen.

We wensen iedereen heel veel sterkte toe. Zorg goed voor jezelf! Ga wandelen, rennen of thuis sporten als je in de gelegenheid bent want je hebt een goede conditie hard nodig!

Als de maatregelen opgeheven worden en we kunnen elkaar weer de hand schudden, dan staan we met al onze energie weer voor u klaar!

Team PMC Zuid West Nederland

Publicatiedatum: 24-03-2020


« Terug naar het overzicht