Huidtherapie

Huidtherapie

De huidtherapeut is een beroepsbeoefenaar binnen de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Een huidtherapeut behandeld op verwijzing van een medicus patiënten met een zieke of beschadigde huid. De titel huidtherapeut is een beschermde titel, vastgelegd in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG, artikel 34).

meer >>

Lymfoedeem

Bij lymfoedeem is sprake een vochtophoping in de huid en onderliggende weefsels, zichtbaar door een zwelling. Lymfoedeem kan zijn aangeboren (primair lymfoedeem), of kan voorkomen bij beschadiging van de lymfvaten of lymfklieren. Deze beschadiging is veelal veroorzaakt door een operatie of bestraling (secundair lymfoedeem).

meer >>

Overbeharing

Er zijn 2 verschillende vormen van overbeharing die veelal afzonderlijk maar soms gecombineerd voorkomen: Hypertrichose en hirsutisme. Hypertrichose is haargroei daar waar van nature al enige haargroei zit, worden extra haren gevormd. Het komt zowel voor bij mannen en vrouwen en ontstaat meestal rond de puberteit. Hirsutisme is overmatige haargroei bij vrouwen op plaatsen waar meestal alleen mannen haren ontwikkelen.

meer >>

Acne

Acne, een aandoening aan het talgkliercomplex, is een veel voorkomende huidaandoening.
Het komt meestal voor in het gezicht, maar ook op de rug en de borst. Het komt bij 85 % van de mensen voor tussen het 12e en 24e levensjaar. Na de puberteit neemt de aanwezigheid van acne sterk af naar 5 %. Bij vrouwen komt acne op volwassen leeftijd vaker voor dan bij mannen.

meer >>

Littekens

Een litteken ontstaat altijd na een huidbeschadiging (wond). Het genezingsproces van een wond is opgebouwd in 3 fasen. Als de wondgenezing wordt verstoord ontstaan er littekens. Dit kan verschillende oorzaken hebben maar ook de locatie van het wondgebied op het lichaam kan een rol spelen.

meer >>

Overige huidaandoeningen

Verwijde vaatjes in het gelaat kunnen klachten geven als branderigheid, prikkelingen, tintelingen en jeuk. Verschillende factoren beïnvloeden de huid en alle mechanisme in de huid. De ouderdom, invloed van zonlicht, slechte leefgewoontes maar ook genetische bepaling zorgen voor een vermindering van elasticiteit in de bloedvatwand. De verwijde haarvaatjes die net onder het huidoppervlak liggen worden zichtbaar.

meer >> 

De therapeut

Joy van Oosterbos is op maandagochtend werkzaam bij PMC Zuid West Nederland, locatie Roosendaal.